030-8892034 info@qlp.nl

Project: TivoliVredenburg - Utrecht

Opdrachtgever: Engie - Gemeente Utrecht

In de zomer van 2021 heeft QL Projectburo in opdracht van Engie en Gemeente Utrecht in de grote zaal van TivoliVredenburg een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd

Neem contact met ons op

In de zomer van 2021 heeft QL Projectburo in opdracht van Engie en Gemeente Utrecht in de grote zaal van TivoliVredenburg een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd om zo te voldoen aan de landelijke Covid-19-richtlijnen.

Volgens deze – destijds geldende – richtlijnen mocht maximaal tweederde van de capaciteit gebruikt worden. Met het vernieuwde installatiesysteem is de beperking opgeheven en mag TivoliVredenburg alle plaatsen in de grote zaal gebruiken.

De vernieuwing vond plaats op twee locaties: enerzijds in de grote zaal zelf, en anderzijds in het souterrain waar alle luchtbehandelingsapparatuur staat opgesteld.

Het opgestelde debiet van 58.000 m3 in het souterrain diende te worden verhoogd naar 72.000 m3. Om tot dit luchtdebiet te komen moesten beide luchtbehandelingskasten voorzien worden van aangepaste ventilatoren en diende de capaciteit van de verwarming- en koelbatterij vergroot te worden. 

Om de grote zaal met dit aangepaste debiet goed ‘door te kunnen spoelen’ moesten er in de zaal 24 DFA roosters en 28 hoog inducerende roosters geplaatst worden. 

 

Deze aanpassingen aan de luchttoevoer hebben uiteraard ook een effect op de benodigde afzuigingscapaciteit. Er vier nieuwe dak ventilatoren geplaatst en samen met de LAK kasten in het souterrain is de afzuiging gecomplementeerd.

Om de luchtdebieten op de juiste manier bij de uitblaasroosters te krijgen dienden de luchtkanalen te worden vergroot. Met name in de grote zaal was dit op z’n zachtst gezegd een uitdaging aangezien de kanalen zich op grote hoogte bevinden. Om deze kanalen te kunnen bereiken zijn in de grote zaal een aantal steigers opgebouwd zodat de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze konden worden uitgevoerd.

Om geluidklachten in de grote zaal te voorkomen zijn er nieuwe dempers geplaatst. Bij de luchtbehandelingskasten en boven in bestaande kanalen zijn nieuwe coulissen gemonteerd, ook de dak ventilatoren zijn nu voorzien van nieuwe dempers.

Gedurende het project is er nauw samengewerkt met de stichting TivoliVredenburg, wat resulteerde in goede werkafspraken, wat een positief effect heeft gehad op de planning en het verloop van het project.

Foto: Blik op de grote zaal in TivoliVredenburg.

Periode: Zomer 2021