030-8892034 info@qlp.nl

Diensten

De Utiliteitsbouw (Utiliteit) is de bedrijfstak waarbinnen QL Projectburo sinds haar oprichting actief in is geweest. Inmiddels heeft QL Projectburo heel wat expertise ontwikkeld. Bekijk hieronder een overzicht van onze diensten.

Neem contact met ons op

Utiliteit

De Utiliteitsbouw (Utiliteit) is de bedrijfstak waarbinnen QL Projectburo sinds haar oprichting actief in is geweest.

Engineering, begeleiding en realisatie van werktuigkundige installaties zijn de kerntaken van QL Projectburo.

Enkele voorbeeldprojecten waarbij QL Projectburo de realisatie voor de werktuigkundige installaties op zich heeft genomen zijn: Mindspace in Amsterdam, Barclays bank in Amsterdam, drie scholen in Utrecht en Smith & Nephew in Hoofddorp. Zie onze Projecten pagina voor meer referenties.

 

Engineering

Aan de basis van iedere technische installatie liggen de activiteiten ten grondslag die we omschrijven als ‘engineering’.

Engineering is de fase waarin de wensen en eisen van opdrachtgevers worden omgezet naar een technisch ontwerp. Dit ontwerp wordt getoetst in samenwerking met de opdrachtgever. Na een overeenkomst over het ontwerp wordt dit uitgewerkt naar een ontwerp ten behoeve van de uitvoering (uitvoeringstekeningen). Tijdens de engineering wordt het ontwerp continu getoetst aan de huidige geldige regelgeving.

Tijdens deze fase wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde software door de engineer/tekenaar voor zowel het maken van nieuwe- als het wijzigen van bestaande tekeningen van installaties en leidingwerk.

Binnen QL Projectburo is een ruime mate van technische kennis aanwezig die ons in staat stelt de engineering voor een project professioneel en kwalitatief hoogstaand vorm te geven. In een tijd waarin we zien dat het hebben (en op peil houden) van toepasbare technische kennis steeds waardevoller wordt is onze technische bagage ons tot groot voordeel en we zijn er als QL Projectburo dan ook trots op dat we onze klanten en partners hiermee kunnen ondersteunen.

Klimaattechnisch

Klimaatbeheersing is het reguleren van de toestand van de lucht in een bepaald gebied. Meerdere aspecten komen hier aan bod, zoals verwarming en koeling, ventilatie en isolatie.

De kwaliteit van een binnenmilieu is de optelsom van een aantal factoren die gezamenlijk bepalen hoe het met de omgeving van een ruimte gesteld is. Zo zijn onder andere de luchtvochtigheid, het koolstofdioxide (CO2) niveau, de luchtsnelheid (tocht), de lichtsterkte en de temperatuur allen van invloed.

De manier waarop de lucht in een gebouw wordt ‘behandeld’ heeft grote invloed op de kwaliteit van de lucht. QL Projectburo levert installaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan de optimalisatie van het binnenmilieu.

Lees hieronder meer over onze klimaattechnisch specifieke diensten:

Verwarming

Als bron voor de verwarming van een gebouw is een keur aan opties beschikbaar. Afhankelijk van een samenspel aan factoren als duurzaamheid en energiebesparing en maatschappelijke ontwikkelingen (energietransitie) dient een keuze gemaakt te worden uit een of meerdere verwarmingstechnieken als verwarmingsketels, warmtepompen, Warmte Koude Opslag (WKO) en verwarming met behulp van biomassa.

Voor de afgifte van de warmte zijn eveneens verscheidene opties mogelijk, denk aan radiatoren, vloerverwarming, stralingspanelen of luchtverwarming.

Hiernaast is het voor een optimaal binnenmilieu van groot belang dat de aanwezige installatie(s) goed wordt ingeregeld. Begrippen als stooklijnoptimalisatie, energieprestatiemonitoring en de installatie performance scan bieden hier de nodige handvatten.

Regelgeving (EPBD-keuringsverplichting) en subsidies (Investeringssubsidie Duurzame Energie, Energie Investeringsaftrek) spelen eveneens een rol bij het maken van een gefundeerde keuze voor een verwarmingssysteem.

QL Projectburo kan u adviseren bij het maken van deze keuze en vervolgens zorgdragen voor een gedegen implementatie.

Luchtbehandeling

Een luchtbehandelingssysteem dient in een bepaalde omgeving een constant klimaat te realiseren door het controleren van de temperatuur, de relatieve vochtigheid en luchtkwaliteit. Net als bij verwarming spelen duurzaamheid, energie-efficiëntie, regelgeving en subsidies een belangrijke rol bij de keuze van een dergelijk systeem.

Een optimale luchtbeweging en luchtverversing is van groot belang als het gaat om het voorkomen van klachten met betrekking tot het binnenmilieu. Tocht, vochtproblemen en onbehaaglijkheid zijn de indicatoren van een ondoordachte luchtbehandeling.

Al bij de engineering van de technische installaties dient er met bovenstaande rekening gehouden te worden. QL Projectburo heeft – in samenwerking met onze partners en leveranciers – een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van klimaatbeheersing.

Isolatie en brandwerende werkzaamheden liggen in het verlengde van de aanleg van technische installaties.

Van der Heiden Isolatie houdt zich bezig met het thermisch, akoestisch en brandwerend isoleren van werktuigbouwkundige installaties en het afdichten van brandwerende doorvoeringen in de utiliteitsbouw in opdracht van installateurs en aannemers.

Wat Van der Heiden Isolatie voor u kan doen:

  • Wij adviseren op het gebied van isoleren van W-installaties en brandwerende doorvoeringen
  • Het isoleren van werktuigbouwkundige installaties in de utiliteitsbouw
  • Het brandwerend afdichten van doorvoeringen in de utiliteitsbouw
  • Leidingconservatie & Tracing

Van der Heiden Isolatie is de vaste isolatiepartner van QL Projectburo. Beide bedrijven zijn gevestigd aan de Vleugelboot 78 in Houten en delen hetzelfde management.

Watertechnisch

Naast het klimaattechnisch aspect bij technische installaties is het watertechnische aspect minstens net zo belangrijk. Pantry’s met legionella-vrij drinkwater, dakgoten en riolering voor vuilwater- en hemelwaterafvoer, sanitaire voorzieningen als toiletten en douches en brand bestrijdende installaties als brandslanghaspels en sprinklerinstallaties dragen allen bij aan het gebruiksgemak en de veiligheid van een gebouw.

Drinkwater

(Warm)Tapwater wordt voornamelijk in doucheruimtes en (bedrijfs)keukens gebruikt. Efficiëntie wordt bepaald aan de hand van de gebruikte hoeveelheid, leidingverliezen en het gebruikte warmwatertoestel. Daarnaast speelt veiligheid een belangrijke rol, denk aan het gevaar van bacteriële besmetting (Zie Legionellabeheersing). Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de drinkwaterbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties”.

QL Projectburo heeft ruime ervaring bij de planning, selectie en montage van tapwatersystemen en gaat hier uiteraard met inachtneming van de normen te werk.

Sanitair

Grote bedrijfspanden en instellingen kunnen omvangrijke toiletruimtes hebben terwijl in de woningbouw verschillende kleine toiletruimtes vaker voorkomen. Daarnaast verschillen ook de eisen aan sanitair en sanitaire installaties in het algemeen. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen hoge eisen stellen aan sanitair (en sanitaire installaties) op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak. In de horeca en woningbouw kunnen esthetische aspecten en prijs een belangrijke rol spelen.

QL Projectburo heeft ervaren specialisten in huis voor een deugdelijke installatie van uw sanitaire systemen.

Vuilwater / Hemelwater

In de bouwregelgeving (Bouwbesluit) zijn de bouw- en installatietechnische eisen opgenomen die gelden voor de afvoer vanuit of vanaf bouwwerken die aangesloten worden op de perceelaansluiting en in het verlengde daarvan op de openbare voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

QL Projectburo heeft ook bij dit watertechnische onderdeel van technische installaties een ruime ervaring en installeert vuilwater en hemelwater installaties volgens genoemde regelgeving.

Legionellabeheersing

Bij ondeugdelijke drinkwaterinstallaties kan er bacteriegroei optreden, zoals bijvoorbeeld de welbekende legionellabacterie. De Nederlandse overheid verplicht bedrijven en instellingen om de risico’s op groei van legionella te beheersen. Legionellabeheersing is daarom bij de aanleg en het beheer van de sanitaire installatie een belangrijk onderdeel.

Heeft u advies nodig m.b.t. de legionella beheersing van uw vastgoed? Maak gebruik van de expertise van QL Projectburo en haar gespecialiseerde partners op het gebied van legionellabeheersing.

Brandbestrijding

Afhankelijk van de aard van een gebouw kunnen verschillende vormen van brandbestrijdingsmethoden worden toegepast. In het geval dat droge blusleidingen, brandslanghaspels en of sprinklerinstallaties gewenst of noodzakelijk worden geacht, dan vormt de installatie van deze systemen een belangrijk onderdeel van de (water)technische installatie.

Naast de inzet van eigen kennis en kunde maakt QL Projectburo gebruik van geselecteerde en gecertificeerde partners om te waarborgen dat een cruciale component als de watertechnische brandbestrijding betrouwbaar en professioneel wordt geïnstalleerd.