Diensten

Utiliteit

De Utiliteitsbouw (Utiliteit) is de bedrijfstak waarbinnen QL Projectburo sinds haar oprichting actief in is geweest. Projectleiding met betrekking tot de werktuigkundige installaties behoort tot de kerntaken van de onderneming. Daarnaast is directievoering onderdeel van onze dienstverlening.

 

Legionella Beheersing

De eigenaar van een leidingwaterinstallatie is eindverantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van de leidingwaterinstallatie. De installatie staat in contact met het openbare waterleidingnet. Wanneer beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten dan kan het waterleidingnet verontreinigen.