030-8892034 info@qlp.nl

Project: Scholen Utrecht

Opdrachtgever: Engie Midden West
In opdracht van de Gemeente Utrecht hebben wij in samenwerking met Engie dit project (plaatsen WTW units en monteren kanalen) uitgevoerd.
Neem contact met ons op

Voor een drietal basisscholen in de wijk Lunetten hebben wij 15 WTW units van fabrikant Ned Air geplaatst op het dak. Vanaf elke WTW (Warmte-Terug-Winning) unit zijn er nieuwe luchtkanalen gemonteerd. Met het oog op het zoveel mogelijk beperken van overlast is het grootste gedeelte van de werkzaamheden in de zomervakantie uitgevoerd.

In het beginstadium van het project is er uitvoerig overleg geweest met de Gemeente UtrechtEngie Services West (met betrekking tot de regel- en elektro technische werkzaamheden), Versteeg Utrecht (voor de bouwkundige werkzaamheden) en adviseur ‘’De Installatie Adviseur’’. Er is een planning gemaakt om – zoals al genoemd – de overlast voor gebruikers en de omgeving tot een minimum te beperken. Mede hierom is ook besloten om de hijswerkzaamheden op zaterdagen uit te voeren.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de zomer van 2019, in een periode van record brekende temperaturen. Uiteraard hebben we passende maatregelen genomen om de veiligheid en de werkomstandigheden van onze medewerkers te waarborgen.

Isolatie en stuco-beplating is uitgevoerd door Van der Heiden Isolatie.

Gallerij
Bekijk hier een aantal foto’s die tijdens de duur van het project zijn genomen: 
Verbeteren van het binnenmilieu
QL Projectburo wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het binnenmilieu in scholen, kinderdagverblijven en andere openbare instellingen. We zijn dan ook trots op het eindresultaat van dit project: Ieder leslokaal heeft nu een eigen, geconditioneerde, luchttoevoer gekregen. Per lokaal wordt er op CO2-waarden gestuurd zodat de maximale PPM voor kinderen en leerkrachten niet meer overschreden wordt.