030-8892034 info@qlp.nl

Project: Utrechts Stedelijk Gymnasium - Utrecht

Opdrachtgever: NUOVO Scholen
In opdracht van scholengemeenschap NUOVO heeft QL Projectburo voor Engie Services West de klimaatinstallatie van het Utrechts Stedelijk Gymnasium aangepast.
Neem contact met ons op

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG) is één van de alleroudste scholen van ons land en verreweg de oudste van de stad Utrecht. In 2011 verhuisde het USG naar een nieuw gebouw aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Voor dit gebouw heeft QL Projectburo de klimaatinstallatie aangepast om zo een verbetering van het binnenklimaat te realiseren.

Het creëren van een gezond binnenklimaat bij scholen is al geruime tijd een belangrijk speerpunt van de overheid. Een onderwerp wat gedurende de coronapandemie alleen maar aan urgentie heeft gewonnen. Vanuit het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is het ‘Frisse Scholen’ programma actief dat tot doel heeft schoolgebouwen te realiseren met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu.

Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver- en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. Naast een goed binnenmilieu is daarbij ook een laag energiegebruik van scholen essentieel.

Uit: Programma van Eisen Frisse Scholen 2021 – Rijksdienst Ondernemend Nederland

Om het vereiste niveau van luchtverversing te kunnen waarborgen is een extra luchtbehandelingskast geplaatst. 

Voordat deze luchtbehandelingskast geplaatst kon worden (inclusief het realiseren van de benodigde sparingen en de brandwerende afdichtingen) is er in nauwe samenwerking met de constructeur een constructieberekening gemaakt. Uit deze berekening bleek dat er constructief staal geplaatst moest worden, letterlijk ter ondersteuning van de installatie. In verband met beperkte ruimte is er een oplossing bedacht om het staal deels boven op het dak te monteren zodat de onderliggende installaties netjes weggewerkt konden worden boven het plafond. 

Voor een efficiënte en duurzame ruimteverwarming en koeling is een warmtepomp geïnstalleerd die door middel van wisselaars in de luchtbehandelingskast de gevraagde energie afgeeft aan de te klimatiseren lucht. 

Om in de klaslokalen de benodigde extra luchthoeveelheden in te kunnen brengen zijn er per lokaal twee roosters bijgeplaatst en om de gewenste retour luchtstroom te krijgen zijn er per lokaal meerdere overstroom slangen gemonteerd. Het betreft hier akoestische slangen om overspraak te voorkomen of zoveel mogelijk tegen te gaan. 

De gehele school, bestaande uit 3 bouwdelen, is opnieuw luchtzijdig ingeregeld, om zo het gewenste binnenklimaat te realiseren (en controleren).

Om de aanwezige Koude-warmteopslag (KWO) te voorzien van koude zijn in goed overleg met de huisinstallateur een extra wisselaar en dakkanalen aangebracht.

Periode: Q2-Q3 2021