Leren en Lucht

QL Projectburo wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het binnenmilieu in scholen, kinderdagverblijven en andere openbare instellingen. In de media worden regelmatig artikelen gepubliceerd waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit op scholen vaak zeer te wensen overlaat. Tocht, vocht en te hoge concentraties van koolstofdioxide (CO2) zorgen voor een ongezonde omgeving waarvan is aangetoond dat deze ziekteverzuim in de hand werkt en – misschien nog wel erger – de leerprestaties van kinderen negatief beïnvloedt.

De bijdrage die wij kunnen leveren aan de verbetering van het binnenmilieu op (o.a.) scholen, ofwel onze werkwijze, hebben we weergegeven in een overzichtelijk model. In vier stappen schetsen we in hoofdlijnen hoe een verbetertraject naar ons idee doorlopen zou moeten worden.

verbeteren luchtkwaliteit scholen

Hierbij bieden we de eerste twee stappen voor een zeer betaalbare fixed price aan (€ 500) en bepalen we samen met u in hoeverre we u van dienst kunnen zijn bij de vervolgstappen in ons model.

QL Projectburo is in staat om het hele traject voor u te verzorgen: van analyse en aanbevelingen tot de daadwerkelijke uitvoer van werkzaamheden.