Legionella Beheersing

De eigenaar van een leidingwaterinstallatie is eindverantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van de leidingwaterinstallatie. De installatie staat in contact met het openbare waterleidingnet. Wanneer beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten dan kan het waterleidingnet verontreinigen.

Verder maken derden (medewerkers, klanten etc.) gebruik van de installatie. Tekortkomingen in aanleg of beheer kunnen hun gezondheid in gevaar brengen.De huurder van een drinkwaterinstallatie is mede verantwoordelijk voor een goede aanleg en het beheer van de drinkwaterinstallatie.

Heeft u advies nodig m.b.t. de legionella beheersing van uw vastgoed?

Neem dan contact op met QL Projectburo (info@qlp.nlĀ / Mob. 06 555 000 90)