Binnenmilieu is belangrijk

Een slecht binnenmilieu op scholen heeft een negatief effect op de leerprestaties en het ziekteverzuim.

De kwaliteit van een binnenmilieu is de optelsom van een aantal factoren die gezamenlijk bepalen hoe het met de omgeving van een ruimte gesteld is. Zo zijn onder andere de luchtvochtigheid, het koolstofdioxide (CO2) niveau, de luchtsnelheid (tocht) , de lichtsterkte en de temperatuur allen van invloed.

Uit onderzoek is gebleken dat er op veel scholen het nodige schort aan het binnenmilieu. Met als belangrijkste negatieve uitschieter wel dat de gemeten CO2 concentratie in maar liefst tachtig procent van de gevallen ver boven de toegestane waarde uitkwam!

 

Een slecht binnenmilieu kan leiden tot verschillende discomfort-klachten
  • Geuroverlast
  • Hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid
  • Slijmvliesirritaties 
  • Verergering van allergieën
  • Astma aanvallen bij kinderen/leerkrachten met astma

 

Dergelijke ongemakken leiden weer tot:
  • Verslechtering van de leerprestaties
  •  Verhoogd aantal schoolzieke kinderen
  • Verslechtende arbeidsomstandigheden voor leerkrachten
  • Verhoging ziekteverzuim onder leerkrachten

 

QL Projectburo kan u helpen het binnenmilieu van uw school te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan het verhogen van de leerprestaties van uw leerlingen en het terugdringen van ziekteverzuim van uw leerkrachten. Onze werkwijze, weergegeven in een overzichtelijk model, biedt u een inzicht in de manier waarop wij onze bijdrage denken te kunnen leveren.